Kızılay Haftası (29 Ekim - 4 Kasım)

Kızılay Derneği ülkemizde ve dünyada yardıma muhtaç insanlara yardım elini uzatan onların yaralarını saran bir kuruluştur. Ülkemizde her yıl 29 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında bu yardım kuruluşu adına düzenlenen Kızılay Haftası ‘nı kutlarız. Bu haftada yapılan etkinliklerle çocuklara ve tüm halka bu kurumun amacı ve yardım etmenin ne demek olduğu anlatılmaktadır.

Kızılay Haftası (29 Ekim – 4 Kasım)

Yardımcı olmanın, paylaşmanın ve yaraları sarmanın ne demek olduğunun işlendiği bu haftada çocuklar bilinçlenmekte yetişkinler ise bu kurumun sorumluluklarını tekrardan hatırlamaktadır. Bu haftada sadece okullarda değil radyo ve televizyonlarda çeşitli programlar aracılığıyla kutlanır. Derneğin çalışmaları, etkinlikleri ve kuruluş amacını içeren birçok program düzenlenir ve yayımlanır.

Kızılay’ın Gelişimi

Yıllarca dünya üzerinde insanlar din, dil, ırk, renk ve inançları sebebiyle zulme uğramış evleri yağmalanıp yıkılmış, aileleri savaşlarda yitip gitmiştir. Dünyanın dört bir tarafındaki bu mazlum insanlara yardım edilmesi onların yaralarının sarılması gerekildiği görüşü resmi olarak ilk olarak İsviçreli bir yazar tarafından dünyaya duyuruldu. Bu insanlara yapılan bireysel yardımın yeterli olmadığı kanatine varan Avrupalı Devlet liderleri İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya gelerek ilk bağımsız yardım derneğini kurdular.

1859 yılında Kızılhaç adı ile kurulan bu kuruluş yansız uluslararası ilk bağımsız kuruluş oldu. Bu kuruluşun ardından 1868 yılında ülkemizde yaralı askerlere yardım derneği adında bir yardım kuruluşu kuruldu. Daha sonra Hilal-i Ahmer adını alan bu kuruluş Cumhuriyet döneminde Kızılay Derneği olarak günümüzdeki haline büründü. İlk açıldığı yıllarda sadece yaralı askerlere yardım eden kuruluş günümüzde milyonlarca insana yardım edebilen bir kuruluş halini aldı.

Kızılay Derneği

Kızılay derneği başta savaş olmak üzere, yangın, salgın hastalık, deprem, sel baskını gibi felaketlerde mağdur insanlara yardım etmektedir. Felaketlerden zarar gören on binlerce insanın barınma, giyinme ve beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını temin ederek hayatta kalmalarını sağlamaktadırlar. Ayrıca ilerleyen süreçlerde yaralarını sarmak için uzun dönemli yardımlarda bulunarak onları eski yaşamlarına dönmelerini sağlamaktadır. Felaket anında yaralıları tedavi amaçlı geçici hastaneler kurularak ilk müdahale de bulunarak hayata tutunmalarını sağlamaktadır.

Kızılay Derneğinin en çok yardımda bulunduğu insanlar ise savaş mağduru insanlar ve askerlerdir. Savaştan kaçan sivil insanlara yemek, su, battaniye ve çadır gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan kurum yaralı askerleri tedavi altına alarak onları tedavi eder hayati tehlikeyi atlatabilmesi için ilk müdahalelerde bulunurlar. Ayrıca gece sokaklarda yatan evsiz insanlara aşevi açarak bir yudum sıcak çorba içmelerine vesile olur.

Kızılay Derneği geçmişten bugüne hiçbir din, dil, ırk farkı gözetmeksizin yardıma muhtaç insanlara kucak aşmış yıllarca yardımlarda bulunmuştur. Yurt genelinde çeşitli noktalarda kan bağışı kampanyaları ile hastalara ümit olmuş, yeri gelmiş çeşitli kampanyalarla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermiş, yetimlerin yüzünü güldürmüş, yardıma muhtaç insanları sarıp sarmalamıştır. Bugün ülkemizin ve dünyanın en büyük yardım kuruluşlarından olan Türk Kızılay’ı milli bir gururumuzdur.

Kızılay Haftası Şiirleri:
Kızılay

Bu gün muhtaç değilsem,
Yarın muhtaç olurum.
Her yardımı, şefkati,
Kızılay’da bulurum.

Yoksullara, açlara,
Yaz, kış tüter ocağı.
Felakette, kazada,
Bize açar kucağı.

Savaşlarda, depremlerde,
Bizi gelir o arar.
Acımızı dindirir,
Yaramızı o sarar.

İ.Hakkı TALAS

Kızılay

Yardım elini açan,
Yoksullara koşarsın.
Şefkat, merhamet saçan,
Muhtaçlara sen varsın.

Deprem olsa bir yerde,
Veya yansa bir ocak.
Her acıya, her derde,
Yine sensin koşacak.

Seni bulur yanında,
Her felaket, her olay,
Zengin, fakir olanlar,
Sana muhtaç Kızılay.

İ.Hakkı TALAS

 

Kızılay Haftası

Kim kalırsa bir gün naçar,
Kızılay önüne geçer,
Yoksullara kucak açar,
Karagün dostu Kızılay.

Sellerde büyük yangında,
Yardıma koşar anında.
İnsanın dar zamanında,
Karagün dostu Kızılay.

Her türlü bir felakette,
Hiç beklenmeyen afette.
Şifa bekleyen her dertte,
Karagün dostu Kızılay.

Ali Sincer

KIZILAY’IM

Giyindirmek, barındırmak,
Kızılay’ın görevidir,
Onun için Kızılay’ım
Yoksulların bir evidir

Savaşlarda yaralıya
Yardım için el uzatır.
Fakirlere kimsesize,
Ocağında AŞ kaynatır

Deprem, yangın, su baskını
Evler yakar, evler yıkar
Felaketler çok olsa da
Kızılay’ım hemen bakar

Yardım edip Kızılay’a
Biz de, biraz güç katalım
Yararını anlatarak
Kızılay’ı yaşatalım

Hasan Şen

Yetiş Kızılay

Çaresizlere, yoksullara
Yetimelre, dullara
Felâketteki kullara
Yetiş Kızılay.

Deprem, sel, yangında
Evsizi barındır çadırında
Bugün de, yarın da
Yetiş Kızılay.

Lâyıksın sevilmeye
Seni yanımızda bilmeye
Sayende gülmeye
Yetiş Kızılay.

Herkese yiyecek, içecek
Kara günler böyle geçecek
Gözler yollarda bekleyecek.
Yetiş Kızılay!

Göksel Kurum

Bizler Yardım Severiz

Kızılay kolundayım,
Atamın yolundayım.
Pullarımı satarım
Görevin farkındayım.

Türkler yardımseveriz
Komşumuzu gözleriz.
Eğer yardım lazımsa,
Hemen yardım ederiz.

Kızılay yardım sever,
Herkese yardım eder.
Bir felaket olursa,
Hemen yardıma gider.

Simgem
kırmızı hilal,
Kuran Mustafa Kemal.
Darda kalan olursa,
Koşarız ona derhal.

Kasım KAPLAN

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin