Borç taksit ödemesi başlatıldıktan sonra ise borcun tamamının da Kyk Borcu Sorgulama ve ödenmesi halinde herhangi bir indirim yapılmamaktadır. Kurumumuzda öğrenim veya katkı kredisi almış olup borcu bulunanlardan; teşekküllü bir sağlık kurumunun vermiş olduğu heyetten çalışarak kazanamaz ibaresi bulunan bir hekim raporu alanların, kredi alırken veya aldıktan sonra ölüm sebebi ile borçları silinmektedir.

Öğrenim veya Katkı Kredisi Borcu Öğrenme

Öğrenim ya da katkı kredisi borcuna mahsuben meydana getirilen ödemeler ise ödemenin yapıldığı ayın yani her ayın 15’inden sonra Kyk Borcu Sorgulama ile ödemenin yapıldığı tarih itibariyle borçluların kişisel hesaplarına gönderilmektedir. Kredi borçlarına ise yapılmış olan fazla ödemelerin de iade edilebilmesi için durumu özetleyen bir yazı yazılarak Genel Müdürlüğe gönderilmesi gereklidir.

Öğrenim ve katkı kredisi borcu olup ve borç taksitlerini de zamanında ödemeyenlerin birinci kez de borçlarının bir seneliği, tekerrüründe ise tamamı ise tezlik kazanır ve geçerli olan tarihten başlayıp 6183 rakamlı olan ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Yasa kapsamına girer, bu yasa kararlarına göre düzenlenmektedir. Süre içinde ödenmeyen kredi borçlarına, her sene Bakanlar Kurulunca tespit edilen oranlar ile faiz eklenmektedir.

Gecikme Oluşunda Eklenen Faiz

19 Ekim 2010 tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammı oranı aylık % 1.40 olup günlük olarak uygulanmaktadır. Aidat daireleri üzerinden yapılan kredi ödemelerinin kurumumuzun hesaplarına aktarılması süresi ile, Ziraat Bankasının yapmış olduğu geri ödemelerinden değişiklik göstermektedir. Ödemesi Kyk Borcu Sorgulama ile yapılmış olan hesaplara kurum üzerinden aktarım yapılmaktadır.

Kuruma yapılan ödemeler e-Devlet parolası ile internet üzerinden takip edebilmektedir. Kazanç Yönetim Başkanlığı tarafından borçlarını ödeyen borçlular bildirildikçe kurumumuzun sisteminden borç ödendiği görülebilmektedir. Kredi alırken veya aldıktan sonra ölüm edenlerin borçları silinmektedir. Müessesemiz tarafından MERNİS denetlemesi yapılarak ölüm eden talebelerin bilgisi alınmaktadır. Bu sebepler dışında ise hiçbir şekilde sebepler kabul edilmeyerek alınan kredi borçları silinmemektedir.

KYK Kredi borcu sorgulama sayfası için tıklayın.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin