insan Hakları ve Demokrasi Haftası

Ülkemizde Bir çok önemli gün ve hafta bulunmaktadır. Bu Belirli Gün ve Haftalar ‘dan biri de insan Hakları ve Demokrasi Haftasıdır. insan Hakları ve Demokrasi Haftası her yıl 10 Aralık gününü içine alan haftada kutlanmaktadır.

insan Hakları ve Demokrasi Haftası (10 Aralık)

İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası her yıl aralık ayının ikinci haftasında tüm dünyada kutlanılmaktadır. İnsan hakları tüm dünya üzerindeki insanların din, dil, ırk ve cinsiyet ayırımı yapılmadan hep birlikte barış ve huzurlu bir dünyada yaşamanın en önemli yoludur. Dünya üzerindeki tüm insanların eşit olduğu, her insanın aynı haklara sahip olduğunu ve herkesin yaşama haklarının tümüne “İnsan Hakları” denilmektedir.

İnsan hakları tüm dünya üzerinde kişilerin kendi öz iradesi ile yaşamasını mümkün kılacak yegane bir kurallar silsilesidir. İnsanların başka insanları sömürmesi onları kişisel gayelerine alet etmesini ve onlara eziyet etmesini imkansız kılacak ve dünya üzerinde daha eşit şartlarda yaşamın mümkün kılınmasını sağlayacak bu kurallar her yıl dünya üzerinde kutlanılmaktadır.

İnsan haklarının korunması

İnsan haklarını en iyi şekilde yürürlüğe konulması sadece hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarının çabaları ile mümkündür. Bu sebep ile ülkelere ve sivil toplum kuruluşlarına kısacası bizlere oldukça büyük işler düşmektedir. Nitekim bu kuralları uygulamaya en yakınımızdan yani ailemizden, komşularımızdan ve iş/okul arkadaşlarımızdan başlar. Böylece dünya daha güzel ve huzurlu bir yer haline gelebilir.

İnsan haklarına dair ilk fikirler İngiltere’de ortaya atıldığı varsayılmaktadır. 19. Yüzyılda Amerika ve daha birçok ülkede yayılmayan başlayan bu akım 1789 Fransız İhtilali ile birlikte Avrupa’ya da yayılmaya başlamıştır. Her ne kadar Batı medeniyetinde insan hakları bu tarihlerde başlamış gözükse de İnsan Haklarının tarihçesi Ortadoğu medeniyetinin ilk yıllarına kadar dayanır.

Örneğin 1453 yılında Osmanlının İstanbul’u fethi sonrası Fatih Sultan Mehmet’in yerli halkın yaşamına devam etmesini istemiştir. Ayrıca İnsanların dinlerini özgürce yaşayabilmelerini sağlanması ve insan haklarına gösterilen saygının en güzel örneklerinden birisidir. Nitekim tarihimizde hiçbir ülkeye yıkım ve kabus götürmemiş gittiği her yere sanat eserleri, çeşmeler, köprüler, sağlık kurumları ve kervansaraylar yaparak insanı yaşatmayı hedefleyen medeniyetimiz insan haklarına riayet etmenin en halis örneklerinden biri olarak görülebilir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

Birleşmiş Milletler Örgütü 24 Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Öncelikli amacı dünya milletlerinin bir arada huzur ve güvende yaşamasını temin etmekti. Birleşmiş Milletler Örgütü 10 Aralık 1948’de İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni yayımlayarak insan haklarına dair ilk yazılı belgeyi ortaya koymuştur. Bu belge 30 maddeden oluşup insanların özgürlük içinde, eşit şekilde ve bir arada yaşamasını mümkün kılan bir uluslararası duyurudur. Bu beyannamede kısaca insanların birbirlerine kardeşçe davranmasını, herkesin bir arada din, dil, ırk ve cinsiyet gözetmeksizin bir arada aynı haklara ve özgürlüklere sahip olması gerektiğinden bahsetmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı girin